۵

جاوید شاه! (یک ویدئوی جالب)

youtube.com – ویدئویی جالب از سخنان یک بانوی کهنسال، اما شجاع ایرانی: ما را چه کار اگر عربی را عرب بکشت / کاری تو را به کار سنان و وهب مباد / من از تبار عالی کسرای عادلم / فخرم به جز بدین حسب و این نسب مباد/ جاوید شاه! ادامه...
تصویری از mn8462
ارسال شده توسط mn8462 حدود ۸ سال پیش در بخش سرگرمی
راي هاي داد شده : mn8462 sunrise Dahri ستاره ariya7

دیدگاه ها