۵

آقای خامنه ای، تصویر محافظین(بخوانید حرمسرا) قذافی را دیده ایم، آیا این محافظان شما نیز همین نقش را دارند ؟!

gomnamian.blogspot.com – تصاویر محافظین قذافی را همه دیده ایم، تعداد زیادی دختر هستند که محافظین قذافی را تشکیل می دهند. البته گفته می شود این محافظین در حقیقت حرمسرای قذافی هستند./سوالی که برای من به وجود ، این است که آیا محافظین شما نیز نقش حرفسرا را برای شما بازی می کنند ؟! ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۷ سال پیش در بخش
برچسبها :
راي هاي داد شده : Savalan ariya7 Dahri fozul gomnamian

دیدگاه ها