۱۲

چرا دیکتاتورها احمقند ؟

keshtangah.blogspot.com – به گمان من احمقترین انسانها قدرت طلبان، مال جویان،انحصار طلبان ،کشور گشایان و دیکتاتور‌ها هستند .بگذریم که باور مندان ساده اندیشان کوتاه نظری هستند که به راحتی‌ به دیکتاتور‌های احمق تبدیل میشوند. همه دیکتاتور‌ها از باور مندان هستند.باور به دین باور به ایدئولوژی و باور بیمارگونه به خویش و احاطه محاط بر هستی‌ . در وحله اول احمقند که باور مندند .چرا که باور انسان تنها بر پای واقعیت جاری قابل شکل می‌گیرد و مدام در حال تغییر است انسان باور ماند تغییرات را به زور در دل‌ باور خود میگنجاند نه اینکه واقعیت تغییر در اصول باور او تغییری ایجاد کند .و گاه آنچنان احمقانه می‌نماید که جز خود همه بر آنان میخندند ،و نگران فاجعه‌ای میشوند که حماقت باورمندی موجبات آنرا فراهم می‌سازد.صدام تا لحظه آخر که سربازان آمریکای به بغداد رسیدند از فتح گفت و قذافی ادعا می‌کند در کوچه‌های طرابلس قدم میزند و احمدی نژاد ملتی را عده‌ای خس و خاشاک می‌نامد. احمقند چرا که همزمان که دیگران را به اسارت گرفته اند خود اسیرند .بی‌ محافظ و تفنگ دار قادر به رفتن به جای نیستند .چه فرق می‌کند که اگر به عنوان متهم کسی‌ محافظ شما باشد یا اینکه همیشه و هر جا عده‌ای قلچماق در اطراف تو باشند .اسیرند چون اگر حوصله‌شان سر رفت نمیتوانند با دوستی‌ در کافه‌ای قرار بگذارند و لبی تر کنند. خود را صاحبان مردم و کشور و خاک میداند ولی‌ فراموش کرده اند که همه ما میهمانان چند ساله این جهان میلیارد ساله هستیم و در اندیشه تاریخ هستی‌ :آمد پشه‌ای و ناپیدا شد . ابعاد را در ذهن رشد نیافته خود می‌بینند و وقتی‌ چون ناپلئون یا هیتلر ،به اندیشه کشور گشای و جهان گیری هستند . جهان آنان منظومه شمسی‌ و کهکشان راه شیری و کهکشانهای دیگر را ندارد ،چه جهان کوچکی را فتح میکنند که در اصل پیشترها توسط دیگران فتح شده است ،هیچکس نمی‌تواند فضای که اندام من اشغال کرده را از من بگیرد من و دیگران صاحبان طبیعی‌ این فضا هستیم. احمقند چون نمیخواهند کسی‌ به آنان راست بگوید که راستی‌ مشکلی‌ مضاعف است برای آنان که آنان که اندیشه خود را مطلق میداند و حقیقت همیشه در چالش با ایستای است ،و کسی‌ که حقیقت امروز را نداند دیروز مرده است . اما تاسف این جاست که هنوز احمق‌ها بر ما حکومت میکنند ادامه...
تصویری از deliverance
ارسال شده توسط deliverance ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش
برچسبها :

دیدگاه ها