۱۳

وفاداران معمر قذافی جنگ را به دیگر شهرها کشانده اند

persian.euronews.net – در حالیکه بخش قابل توجهی از شهر طرابلس به تصرف مخالفان درآمده است، نیروهای وفادار به معمر قذافی حملات خود به شهرهای نزدیک به پایتخت را گسترش داده اند. شهر “زووارا” که همزمان با طرابلس به تصرف مبارزان درآمده است توسط نیروهای دولتی محاصره شده است. روز چهارشنبه و در نتیجۀ بمباران این شهر توسط وفاداران به معمر قذافی شش نفر از جنگجویان جان خود را از دست داده اند. یکی از مبارزان در این شهر با اظهار امیدواری به پیروزی می گوید: “امیدوارم که این آخرین نبرد در این منطقه باشد، هنوز در بعضی از شهرها مثل زیلتان و راس جمیل طرفداران معمر قذافی حضور دارند اما پیروزی ما نزدیک است. ”گفته می شود شدت حملات نیروهای دولتی به این شهر بقدری زیاد بوده که مبارزان داخل شهر درخواست نیروی کمکی از مناطق کوهستانی نزدیک به این شهر کرده اند. مرکز این شهر که در نزدیکی تونس قرار دارد در حال حاضر در اختیار مبارزان است اما راههای منتهی به این شهر توسط نیروهای دولتی کنترل می شود. جادۀ استراتژیک طرابلس به تونس نیز در اختیار وفاداران به معمر قذافی است. ادامه...
تصویری از Bluewave
ارسال شده توسط Bluewave ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها