۱۴

انتقال شش ميليارد دلار از تهران به دمشق؟

radiofarda.com – رسانه های اروپا و آمريکا و بعضی از محافل ديپلماتيک از افزايش کمک های مالی ايران به سوريه برای مقابله با مجازات های اقتصادی قدرت های غربی سخن ميگويند. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس در مورد همین موضوع با راديو فردا گفت و گو کرده است. راديو فردا - مجازات های اقتصادی غرب عليه نظام بشار اسد، در رابطه با سرکوب های خونين سياسی در سوريه رو به افزايش گذاشته. اين مجازات ها تا چه اندازه می تواند موثر باشد؟ درجه اثر بخشی مجازات های اقتصادی خارجی عليه يک کشور، چه از سوی نهاد های بين المللی تصويب شده باشد يا به صورت يکجانبه به ابتکار قدرت های بزرگ اعمال بشود، هميشه پرسش بر انگيز است. در مورد سوريه هم طبعا اين پرسش مطرح ميشود : در حالی که تاکنون فشار های سياسی بی تاثير بوده، آيا اقتصاد می تواند چشم اسفنديار نظام دمشق تلقی بشود؟ شماری از ناظران، از جمله بعضی از کارشناسان سوری، به اين پرسش پاسخ منفی ميدهند، با اين استدلال که دستگاه بعثی سوريه به نوعی انزوا عادت دارد و اين بار هم، مثل گذشته، فشار های اقتصادی می تواند به سود صاحب منصبان بعثی به ويژه نظامی ها تمام بشود و، در عوض، به مردم عادی ضرر وارد کند. ادامه...
تصویری از Idalo
ارسال شده توسط Idalo ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها