۸

دینداران عزیز، دین شما مثل دیلدو شما است، لطفا آنرا به داخل اجتماع نیاورید، توقع نیز نداشته باشید بقیه دیلدو شما احترام بگذارند!

gomnamian.blogspot.com – اصولا ممکن نیست ما به تمام خدا ها و به تمام ادیان احترام بگذاریم، چون احترام گذاشتن به برخی از آنها (مثل اسلام) مستلزم بی احترامی به بقیه ادیان است ! (از این جهت ، احترام گذاشتن به دیلدو، منطقی تر از احترام گذاشتن به ادیان است، چون دیلدو ها با هم اختلاف ندارند !) / دیندار عزیز ، وقتی توقع داری بر اساس دیلدو شما ، قوانین جامعه تدوین شود و جامعه اداره شود، مطمین باش که همه راجع به آن دیلدو اظهار نظر می کنند... ! /دینداران عزیز، خدا و دین شما ، صرفا برای شما مقدس است، نهایت خود خواهی شما است که توقع داشته باشید بقیه به آن احترام بگذارند. هزاران نوع خدا و دین در دنیا وجود دارد و تقریبا همه خداها ، معتقدند که تنها پیروان آنها بر حق هستند و پیروان دیگر ادیان، منحرف و جهنمی هستند. دینداران عزیز، دین شما ، مثل دیلدو شما است، ممکن است شما دیلدو خود را خیلی دوست داشته باشید ، اما نباید توقع داشته باشید به دیلدو شما احترام بگذارند، اگر می خواهید کسی راجع به دیلدو شما ، سایز آن و کارایی آن نظر ندهد ، لطفا دیلدو خود را در کمد اتاق خواب خود نگه دارید، نه اینکه آنرا به وسط خیابان بیاورید و بالای سر بگیرید. ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۸ سال پیش در بخش سرگرمی
راي هاي داد شده : sunrise ariya7 Dahri fozul gomnamian Idalo Baker Dubai

دیدگاه ها