۶

مناجات‌نامه رمضانی فخرالسادات محتشمی‌پور (روز بیست و ششم با طعم شکر)

bayaniye02.blogspot.com – تو که مرا خوب می شناسی! من، همین من، خودم، فرزند یک زندانی سیاسی که در خردسالی پدر را از ماه طلب می کرد! و در نوجوانی نهایت آمالش را در ماه جستجو می کرد و در جوانی ماه را بر ایمانش شاهد می گرفت و حالا در میانه عمر خسته از همه دست و پازدن ها برای دفاع از آرمان های والایش، ماه را شاهد عاشقانه های شبانه می گیرد و از او می خواهد پیکی باشد برای پیام رسانی به یاردربندش که جز تو هم نشینی ندارد و جز تو یاوری ندارد و جز تو پشتیبانی ندارد، ای خدای بندگان اسیر ای خدای بندگان مظلوم ای خدای بندگان پناهنده به خودت!! ادامه...
تصویری از Bayaniye
ارسال شده توسط Bayaniye حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : Bayaniye rashmi ramin rad taran Dahri Savalan

دیدگاه ها