۱۱

آقای بنی صدر، جمع اسلام و آزادی ، جمع نقیضین است و در اسلام، چیزی به نام آزادی وجود ندارد، هر موقع شما پسوند اسلامی را برداشتی، دم از آزادی بیان بزن !

gomnamian.blogspot.com – خطاب به آقای بنی صدر باید گفت که خون ندا و سهراب بر کف پیاده رو خشک نشده که مردم ایران قدرت را از خامنه ای بگیرند و به یک دیکتاتور دیگری تقدیم کنند / آقای بنی صدر می تواند فکرش راحت باشد که مردم ایران آنقدری شعور دارند که دوبار یک اشتباه مهلک را مرتکب نشوند و به فردی چون خود او اعتماد نکنند و در دام آخوندهای کت شلواری چون او نیافتند. /آقای بنی صدر، مطمین باش مردم ایران آنقدری حرمت خون ندا و سهراب را نگه می دارند که حکومت آینده ایران را به دست دیکتاتورها ، خصوصا دیکتاتورهای اسلامی ندهند! ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها