۱۲

یکی نیست بگوید رئیس سازمان محیط زیست، به جای اینکه به داد دریاچه ارومیه برسد ، در این توالت عمومی چه غلطی می کند ؟!

gomnamian.blogspot.com – شاید فرصت کمی برای نجات دریاچه ارومیه باقی مانده باشد، با مرگ این دریاچه محیط زیست استان غربی ، زندگی میلیونها نفر از هموطنان ما ، دچار بحران اساسی خواهد شد و این فاجعه خطرناک تر از بمب اتمی خواهد بود. / در حالی که این فاجعه در شرف وقوع است، رییس سازمان محیط زیست، به جای اینکه به فکر جلوگیری از این فاجعه باشد، به مرقد خمینی جنایتکار رفته است. / مقایسه رفتار دو دولت آمریکا و ایران در یک حادثه طبیعی ، چون طوفانی که اکنون به سمت نیویورک آمریکا در حال حرکت است، با فاجعه دریاچه ارومیه ، نشان می دهد که رفتار یک دولت دمکراتیک و یک دولت غیر دمکراتیک ، چقدر متفاوت است. طوفان آمریکا، قابل کنترل نیست و قابل جلوگیری هم نیست، اما دولت اوباما با مدیریت صحیح خودش ، جلوی مرگ صدها نفر را تاکنون گرفته است، اما رژیم ایران ، با ساخت سد های غیر اصولی و مدیریت احمقانه خود ، باعث وقوع فاجعه دریاچه ارومیه شده است، اما رییس سازمان محیط زیست ، به جای در صدد جلوگیری از وقوع این فاجعه باشد، به سر گور خمینی رفته است. ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها