۱۲

آقای پارازیت، حرمت صندلی و دوربین خبرنگاری را نگه دار، توقعی که از برنامه شما داریم،بیش از خاله نرگس صدا و سیما است...!

gomnamian.blogspot.com – جهت اطلاع مجریان برنامه پارازیت، اصل آیه قرانی درباره کتک زدن زنان را اینجا می گذارم که در آن الله مسلمین ، به صراحت دستور به کتک زدن زنان می دهد /روشی که اکنون برنامه پارازیت رفتار کرده است، عجیب شبیه برنامه خاله نرگس و ماشین لباسشویی فرنود است، این توهین مستقیم به شعور مخاطبین است که در نفش یک ماله کش اسلامی ، بخواهید زشتی دستور اسلام را بپوشانید. / حال باید به آقای حسینی و اربابی بگویم شما یا می دانید که اسلام درباره کتک زدن زنان چه می گوید و یا نمی دانید! / اگر می دانسته اید که کار بسیار زشتی کرده اید و به بینندگان خود دروغ گفته اید، و اما اگر نمی دانسته اید نظر اسلام و قران چیست، دو نکته را باید مد نظر داشته باشید: / اول - زیبنده یک خبرنگار نیست که این چنین با قاطعیت از مطلبی که نمی داند ، سخن بگوید. شایسته بود آقای حسینی و اربابی، قبل از تهیه برنامه یک سرچ بسیار کوتاهی می کردند / دو- شایسته و بایسته است که برنامه پارازیت، در برنامه آتی خود ، به جبران اشتباه بپردازد و بگوید این آیه قرانی چنین می گوید. ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها