۱۲

فیلم مستند Religulous - بخش ۲ با بازگردان پارسی

iranianatheistsagnostics.blogspot.com – فرد از بیل می پرسد: فکر می کنی چه اتفاقی می افتد اگر پس از مرگ ببینی که ما درست می گفتیم و تو در اشتباه می کردی. بیل: اگر شما کار خوب می کنید تنها برای اینکه در آن دنیا خیالت راحت باشد که به بهشت می روی این دلیل خوبی نیست و خود شما هم این را می دانی. ممکن است شما حقیقت را بگویید، من فکر نمی کنم اما ممکن است. برای همین من می گویم "من نمی دانم".در خودرو: من اینجا شک را تبلیغ می کنم، دیگران یقین را می فروشند. دیدار با دکتر فرانسیس کالینز-سرپرست پروژهء پژوهش های ژن آدمی- (زیر نویس می آید که ۹۳% از دانشمندان آکادمی علوم امریکا یا آتئیست هستند یا اگنوستیک و آقای کالینز از گروه انگشت شمار دیندار در این آکادمی است). بیل مار در اینباره پرسش می کند. کالینز: بخاطر اینکه مدارکی وجود دارد که عیسی وجود داشته. بیل: کدام مدارک؟ (فلش بک به کلیسای کوچک به آنها همین را می گوید) - کالینز: وقتی من انجیل را می خوانم در آن رکورد زندگی فردی است که توسط شاهدان عینی نوشته شده. -بیل: آنها [منظور: لوقا،متا،مرقس و یوحنا، نویسندگان انجیل] شاهدان عینی نبودند. کالینز: با چند دهه فاصله بودند. بیل: آیا این برای شما یک اثبات علمی است که افرادی با فاصله چند ده سال یک داستان را بنویسند؟ دکتر کالینز به سفسطه می پردازد که نمی شود استاندارد گذاشت. ادامه...
تصویری از Idalo
ارسال شده توسط Idalo ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش ادیان

دیدگاه ها