۱۱

وقتی رژیم ایران ، رسما تهدید به ترور و آدمکشی می کند!/ بیچاره مردم سوریه که چون ایرانیا گروگان رژیم آخوندی شده اند.

gomnamian.blogspot.com – اکنون بعد از چند سال، تازه می بینیم که سپاه قدس (ارگان تروریستی سپاه) چه قدرتی در عراق پیدا کرده است که نخست وزیر عراق را تعیین می کند./ اکنون مردم سوریه ، خسته از جنایات چند ده ساله خاندان اسد، با به خطر انداختن جان خود سعی در آزاد کردن کشور سوریه دارند، اما بشار اسد، با براه انداختن حمام خون ، سعی در متوقف کردن آنها دارد و وقتی کشورهای غربی ، زمزمه کمک به مردم سوریه را سر می دهند، دولت ایران با بی شرمی تمام ، پا را به میدان می گذارد و ناتو را تهدید می کند که اگر به سوریه حمله کند، مسول کشته شدن مردم سوریه خواهد بود. / اگر جنایات تروریستی رژیم ایران در عراق را به یاد بیاوریم ، خوب می توانیم درک کنیم که منظور رژیم ایران از این اخطار چیست. / بیچاره مردم سوریه که چون مردم ایران، گروگان رژیم آخوندی شده اند. ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها