۴

لیلا اسفندیاری ،بانوی قلهٌ ها زنی که حیرت و تحسین جهانیان را برانگیخت و قهرمانانه جان باخت

thenewiran.com – لیلا اسفندیاری تنها زنی که در خاور میانه توانسته بود قلهء نانگاپارپات به ارتفاع 8126متری را که بعنوان دومیٌن قلٌه دشوار جهان بود را فتح کند و در همان صعود سرپرست گروهی باشد که تمام اعضایش مردان زبدهء کوهنوردی ایران بودند. امٌا به رغم تبعیضها و مانع تراشیها باز هم زنان ما همچنان براه خود ادامه میدهند و افتخار می آفرینند. لیلا اسفندیاری زنی که بخاطر یک مصاحبهء بدون روسری محبوبیتی نزد مقامات ورزش ایران و فدراسیون کوهنوردی نداشت. آنها که موفقیت بین المللی ورزشکاران ایرانی را مصادره میکنند در تمام این سالها رغبتی به پوشش اخبار بانوی بینظیر کوهنوردی ایران نداشتند. زنی که تمام هستی و دارائی خود را در این راه گذاشت و فقیرانه و صبورانه زندگی کرد و به هدف خود رسید . امٌا افسوس که گل عمرش در این راه پر پر شد و مانند یک پروانه پر کشید و رفت . درود به روان پاک قهرمان قلٌه ها لیلا اسفندیاری که هرگز نامش از تاریخ ورزش کوهنوردی جهان پاک نخواهد شد. ادامه...
تصویری از فائزه
ارسال شده توسط فائزه حدود ۸ سال پیش در بخش ورزش
راي هاي داد شده : ariya7 Dahri Sepehri فائزه

دیدگاه ها