۱۰

هموطنم، وامدار مردم آذربایجان هستیم!/ستارخان نیازی ندارد خیابان به اسمش بشود، فرزندان او را دریابیم/از فراخوان روز شنبه حمایت کنید!

gomnamian.blogspot.com – خطابم به تو است، به تو هموطن ایرانی که مانند من ؛ مشروطه و روند دمکراسی و آزادی خواهی کشورت را مدیون قهرمانان آزادیخواه وطن ، ستارخان و باقرخان هستی،/ / هموطنم، ستارخان نیازی ندارد که خیابان به اسمش بشود، فرزندان ستارخان و باقرخان را دریابید. / رژیم اسلامی زندگی مردم سربلند آذربایجان را به سوی نابودی سوق می دهد و کمر به نابودسازی دریاچه ارومیه بسته است. خشک شدن دریاچه از انفجار چندین بمب اتمی در آن منطقه خطرناک تر است ، اما رژیم جور و ظلم آخوندی و مافیای سد سازی ، برای منافع خود حاضر به نابود کردن محیط زیست و محل زندگی میلیونها هموطن ما شده اند. / در واکنش به اعتراض مسالمت آمیز و متمدنانه این مردم، آنها را به خاک و خون می کشد ، هموطنان ما نیاز به حمایت ما دارند. ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها