۱۲

مرگ دریاچه ارومیه ازکجا آغاز شد؟

news.gooya.com – جمهوری اسلامی از همان آغاز یعنی پس از روی کار آمدنش به ستیز با همه قوانین اجتماعی جامعه، فرهنگ، سیاست، اقتصاد، ورزش، علوم انسانی و دانشگاه ها و بالاخره با محیط زیست برخاست!در جامعه ای که به مقام والای انسانی احترام گذاشته نمی شود، پس سخن گفتن از مرگ محیط زیست در نزد پایوران جمهوری اسلامی گفتاری گزاف و بیهوده است. اما در همینجا به انسانهای که به دفاع از محیط زیست برخاسته اند باید درود فرستاد، چراکه چنین سنتی نزد ایرانی ها سابقه نداشته است. وقتی در آلمان از پیرمردی پرسیدم چرا اینقدر به سگ خود مهربانی می ورزی ؟ در پاسخم گفت : اگر انسانها ابتدا به طبیعت و جانواران احترام بگذارند ؛ هرگز به جان یک و دیگر نخواهند افتاد وهیچ جنگی آغاز نخواهد شد. این جمله پس از بیست سال هنوز در گوشم آهنگ خوش نوائی دارد! این روزها که مبارزه جدی برای نجات دریاچه تاریخی ارومیه آغاز شده است ، هیچکس از آغاز فاجعه سخن می نمی گوید. کسی از دخالت ها وماجراجوئی های جمهوری اسلامی در امور طبیعی و محیط زیست حرفی نمی زند! «میانگذر دریاچه ارومیه؛ پروژه نیمه تمام ۲۸ ساله! ۲۸ سال پیش که با شور تمام سخن از آغاز پل میان‌گذر دریاچه لاجوردی ارومیه به میان آمد کسی فکر نمی‌کرد که این پروژه حیاتی محکوم است تا برای رسیدن به انتها 3 دهه را سپری کند.» هرچند مسئولان نظام جمهوری اسلامی از صدمات میانگذر دریاچه ارومیه سخنی به میان نمی آورند اما مرگ دریاچه ارومیه پس ازاحداث میانگذر دریاچه ارومیه آغاز گردید آن روزها که رژیم اسلامی در 30 سال پیش می خواست خدمات خود را به رخ مردم بکشاند ،با ماجراجوئی و بازی با طبیعت مهندس موسی کلانتری که اهل مرند بود گل کرد وبه اندیشه احداث میانگذر دریاچه ارومیه افتاد. از همان آغاز پروژه غیر علمی و پرهزینه میانگذر دریاچه ارومیه که با مخالفت کارشناسان محیط زیست مواجه گردید اما مسئولان نظام همچنان با لجاجت خاصی بر ادامه آن تا کید نمودند. ادامه...
تصویری از Idalo
ارسال شده توسط Idalo ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها