۱۱

پشت پرده آزادی هفتاد زندانی سیاسی!

news.gooya.com – آزادی زندانی سیاسی با صدقه و منت معنی ندارد. این جمهوری اسلامی است که باید به دلیل سرکوب فعالان مدنی عذرخواهی و ابراز ندامت کند نه زندانیان سیاسی. آزادی زندانی به هر بهانه ای که صورت بگیرد موجب خوشحالی است ولی زمانی که آزادی آنها با حق فعالیت آزاد در فضای آزاد همراه نباشد و از طرفی مخالفان سرسخت خامنه ای و رژیم ولایی سپاهی همچنان در زندانها تحت فشار باشند معنی ندارد. آزادی زندانیان سیاسی دغدغه مهمی برای فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر است که همواره آن را در راس فعالیتهای خود قرار داده اند. بسیاری بر این باورند که آزادی زندانیان سیاسی گام اصلی در تحقق مسیر دمکراسی خواهی و برقراری حقوق بشر است. از این رو این موضوع برای جمهوری اسلامی نیز اهمیت پیدا کرده است اما این اهمیت از زاویه دیگری مطرح می شود. نگاهی به موضوع آنچه که به عنوان "آزادی یکصد زندانی امنیتی (سیاسی)" از سوی دادستان تهران عنوان شده، روشن می سازد که چه هدفی پشت آن نهفته است. ادامه...
تصویری از Baker
ارسال شده توسط Baker ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها