۱۰

چه فرقی است بین آوردن بیخانمان ها با پول به عنوان ایرانی به تظاهرات توسط مجاهدین و دزدیدن رای توسط احمدی نژاد؟

gomnamian.blogspot.com – دروغ و حقه و فریب ، جزوی از وجود افراد دیکتاتور و گروه های سلطه طلب است. نمونه بارز آن احمدی نژاد است که رای مردم را به سرقت می برد/حال مجاهدین خلق نیز به شیوه احمدی نژاد، سعی دارند ایرانیان را طرفدار خود نشان دهند، در گردهمایی که در آمریکا برگزار می شود، بر اساس گزارش رسانه ها، سازمان مجاهدین خلق ، با پرداخت پول ، افراد بی خانمان آمریکایی را که اصلا نمی دانند گروه تروریستی مجاهدین چه هستند، به گردهمایی های خود می آورند تا مثلا به مطبوعات و دولت آمریکا بگویند سازمان مجاهدین خلق ، در ایران طرفدار دارد./ - در این میان هویت ایرانی جعل شده است، بی شک یک آمریکایی بیخانمان ، شایسته نظر دادن درباره مجاهدین خلق نیست، اگر هم به او پولی ندهند، هیچگاه در آن تجمع شرکت نمی کند. لذا در این میان ، اول از همه به شخصیت انسانی آن بیخانمان توهین شده و با پرداخت پول ، حق اظهار نظر او را خریده اند / - از آن گذشته ، مجاهدین خلق وانمود می کنند این تجمع توسط ایرانیان برگزار می شود، جعل تابعیت ایرانی ، دقیقا به مانند جعل رای توسط احمدی نژاد است. / - برگزاری تظاهرات با افراد جعلی ، صرفا توهین به شعور ایرانیان و گول زدن رسانه های دنیا است. این همان کاری است که احمدی نژاد می کند. ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها