۱۱

جغرافیا

artahermes5.wordpress.com – فلسطینی اگر کشورش هم تسخیر شده باشد دست کم کار دارد، غذا دارد، آب آشامیدنی سالم دارد؛ زابلی هیچ کدام را ندارد… زابلی هیچ چیز ندارد ای دایه های مهربان تر از مادر! ای پستان به تنور چسباننده های پر مدعا! آیا برای حمایت از کودکان تشنه و گرسنه زابل هم راهپیمایی خواهید کرد؟ در شما چنین انسانیتی نمی بینم! ادامه...
تصویری از Mahshid
ارسال شده توسط Mahshid ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها