۱۲

فیلم مستند Religulous - بخش ۴ با بازگردان پارسی

iranianatheistsagnostics.blogspot.com – بیل: شما اعتقاد دری پس از مرگ به جای بهتری خواهی رفت. استیو: من باور دارم که اینطور است. بیل: مطمئنی؟ استیو: هرجا باشم با عیسی هستم حتی اگر سالت اشغالی باشد که باور دارم نیست، ولی هرجا باشد جای بهتری است. بیل به کنایه: پس حاضری خودت را برای رسیدن به این مکان بکشی؟ استیو: نه! چون باور دارم خدا در این دنیا به من ماموریتی داده مانند یونس که ماموریتی داشت. (بیل در خودرو): این داستان بسیار مورد علاقه من اما تخیلی و مزخرف است. یونس در درون یک وال ۳ روز زندگی می کرد! بیل همین سوال را از استیو می کند و استیو پاسخ می دهد بطور معجزه آسایی بله! در خودرو بیل به ارتباط شدید مسیحیت و ملی گرایی آمریکایی می پردازد و ترکیبی بی ربط [مانند آنچه رییس جمهورهای امریکا و حتی مردو مامیرکا بارها می گویند: خدا امریکا را برکت دهد، یا نوشته معروف همه پول های امریکا: به خدا اعتماد داریم.] سپس بیل به بنای یادبود جفرسون یکی از بنیان گذاران امریکا می رود. ادامه...
تصویری از Idalo
ارسال شده توسط Idalo ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش ادیان

دیدگاه ها