۵

حسن داعی یکی از اعضای رسمی گروه تروریستی مجاهدین خلق و حامی حمله به ایران است.

iranhistoricalblog.wordpress.com – حسن داعی یکی از نمایندگان رسمی مجاهدین در آمریکا است و بر علیه گروه نایاک فعالیت می کند در مورد گروه نایاک مطلبی که قابل ذکر است من با نایاک مخالفم ولی این گروه فعالیت های گسترده برای جلوگیری از شعله ور شدن آتش جنگ و تحریم در آمریکا می کند ادامه...
تصویری از Ramin2Iran
ارسال شده توسط Ramin2Iran حدود ۷ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : Savalan taran Ramin2Iran ariya7 sunrise Dahri سمک

دیدگاه ها