۶

آقای ولی فقیه، می دانستی که شیرها هم خودکشی می کنند؟/خون بهنام گنجی چون خون ندا آقا سلطان بر دست تو خشکیده است...!

gomnamian.blogspot.com – کسی نمی داند بر این جوان ، در سیاه چال های ولایت فقیه چه گذشته است، اما همه ما می دانیم چه جنایاتی در این زندان ها به وقوع می پیوندد، از شکنجه های روحی و جسمی گرفته تا تجاوز و آزار جنسی. / اینکه یک جوان را آنقدر آزار بدهند که خودکشی کند، چیزی از بار مسولیت رژیم ولایت فقیه کم نمی کند، شاید اینبار مزدوران خامنه ای ماشه اسلحه را نچکانده باشند، اما باز به مانند دیگر جنایاتی که مرتکب شده اند ، مسول محسوب می شوند. / فرقی بین ندا آقا سلطان و بهنام گنجی نیست، هر دو قربانی جنایت ولایت فقیه هستند. حق حیات ، زندگی و شادی از هر دو توسط ولی فقیه ، سلب شده است. / این میان احمق خامنه ای و رژیم ولایت فقیه است که تصور می کند با با کشتن ندا و بهنام گنجی و سهراب اعرابی، خللی در روند آزادی خواهی ایران ، به وجود خواهد آمد. ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : Dahri gomnamian ariya7 fozul Savalan sunrise

دیدگاه ها