۱۱

یک دریاچه، یک ادعا و هفده نکته!

climatechange.ir – گروهی می‌گویند تغییرات اقلیمی "عامل اصلی" خشک شدن دریاچه ارومیه است و سهم آن را در این فاجعه تا ۶۵ درصد ارزیابی کرده‌اند. هفده نکته را به این دوستان یادآوری کنم و بیشتر مزاحمشان نمی شوم. دریاچه ی ارومیه ۱- بر اساس نتایج پژوهش محمدی و همکارانش (۲۰۱۰) با مغزه‌برداری از رسوبات دریاچه و بررسی آن‌ها، در طی ۲۵ تا ۴۰ هزار سال گذشته سطح آب دریاچه تا این حد پایین نبوده است و دریاچه هیچگاه خشک نشده‌است. این در حالی است که در این دوره‌ی چند ده هزار ساله ایران خشکسالی‌های شدیدی را تجربه کرده است. به عنوان مثال اوکازاکی (۱۹۸۶) در مقاله‌ای به بررسی خشکسالی سال‌های ۱۸۷۰ در ایران اشاره می‌کند که به دلیل قحطی‌های پس از آن تعداد بسیاری جان خود را در کشور از دست داده اند لیکن این خشکسالی‌های شدید دریاچه‌ را از بین نبرده است و هیچ گاه ارتفاع سطح آب به میزان امروز در این دوره پایین نبوده است. ۲- بر اساس مطالعه‌ی رحیم‌زاده و عسگری (۲۰۰۳ و ۲۰۰۵) دمای حداقل در سراسر کشور به جز ارومیه افزایش داشته است. این یعنی تغییرات بلندمدت آب و هوایی در ایستگاه ارومیه به اندازه ی سایر نقاط کشور مشاهده نشده است. ادامه...
تصویری از Bluewave
ارسال شده توسط Bluewave ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش علم و فن آوری

دیدگاه ها