۸

خشم انقلابیون از افشای همکاری آمریکا و بریتانیا با رژیم قذافی

persian.rfi.fr – سازمان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد از کشف اسناد و مدارکی در یکی از دفاتر سازمان اطلاعات لیبی خبر داده که حاوی جزئیات مربوط به همکاری نزدیک سازمانهای اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا با رژیم قذافی استاسناد کشف شده در سازمان اطلاعات لیبی نشان می دهد که سرویسهای اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا با حکومت معمر قذافی همکاری نزدیک داشته اند. سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که اسناد بدست آمده حاکی از مکاتباتی است که میان سازمانهای اطلاعاتی آمریکا، CIA و بریتانیا موسوم به MI6 با سازمان اطلاعات لیبی انجام شده است. در اسناد بدست آمده، موسی کوسا، رئیس سابق سازمان اطلاعات لیبی و وزیر خارجه در دوران قذافی که چندی پیش به بریتانیا پناهنده شد، از سوی سازمانهای اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا مورد خطاب مستقیم قرار گرفته است. اسناد کشف شده نشان می دهد که عبدالحکیم بلحاج، فرمانده نظامی مخالفان و از اعضای شورای ملی انتقالی لیبی از جمله کسانی است که از سوی سرویسهای اطلاعاتی آمریکا بازداشت و به رژیم قذافی تحویل داده شده بود. ادامه...
تصویری از Baker
ارسال شده توسط Baker حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : Savalan sunrise Dahri ariya7 fozul Baker Bluewave Tux

دیدگاه ها