۲۶

عادت کرده ایم به پیچاندن موضوعات ؛ مشکل این است!

asriran.com – اما این معما یک راه حل ساده داشت. کافی بود طرفین به جای کوبیدن بر سر و کله همدیگر و زدن و جنگ رسانه ای و لابی های پشت پرده با نمایندگانی که نقدی بر بنزین داشتند و درخواست از آنها که حرفتان را پس بگیرید و ... دو لیتر از بنزین های مورد ادعا را به یک آزمایشگاه می بردند و آزمایش می کردند ؛ به همین سادگی و به همین سادگی!پاسخ به بسیاری از ابهامات و اتهامات، روش های ساده ای دارد؛ مشکل این است که ما، خیلی بیش از آنچه لازم است موضوع را می پیچانیم ، آنقدر که گاه اصل مساله فراموش می شود و در حاشیه ها "گرفتار" می شویم. به عنوان مثال موضوع بنزین های تولیدی در پتروشیمی ها را در نظر بگیرید. منتقدان گفتند این بنزین ها ، غیراستاندارد هستند و در آلودگی هوا سهیم. مدافعان نیز در مقام پاسخ برآمدند که شما می خواهید خدمات دولت را زیر سوال ببرید و آب به آسیاب دشمن بریزید و غرض و مرض دارید. بدین ترتیب، دعوا بالا گرفت و هر کسی چیزی گفت و اتهامی به دیگری زد و آنچه در این وسط مغفول ماند، همان بحث اصلی بود یعنی استاندارد یا غیراستاندارد بودن بنزین! ادامه...
تصویری از valivaghih
ارسال شده توسط valivaghih ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها