۱۱

آغاز مرگ (شعری از فریدون فرخزاد به یاد خواهرش فروغ)

fereydounfarrokhzad.blogspot.com – همیشه باز می کنم پنجره ای را / به یک سویی / و می گذارم تا نورها برخیزند / روی نهایت زمین / صداهایی / به سبکی ریشه های آب / تاج هایی از باد را / روی آغاز شب می گذارند / درخت هایی رنگ رنگ، نمناک / میوه هایِ سایه بیان می کنند / آغاز مرگ را / بهار دیرپا / تابستان دیرپا / گام به گام / و من / همیشه بیگانه / جدا می کنم خود را / از بازتاب های روز... ادامه...
تصویری از mn8462
ارسال شده توسط mn8462 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش ادب و هنر

دیدگاه ها