۱۱

ویدیو با زیرنویس فارسی /ریچارد داوکینز/ اگر یک بچه دوساله را مارکسیست بنامیم، همه به خنده روی می آورند! ز چه رو باید کودک دیندار داشته باشیم؟

gomnamian.blogspot.com – اگر به تاریخچه اسلام و گسترش این دین نیک نگریسته شود، براحتی می توانیم ببینم که این دین با منطق زور و به شکل سرطان، موفق به گسترش شده است. /این دانشمند شهیر و خداناباور انگلیسی می پرسد که آیا این اتفاقی است که معمولا اشخاص دیندار، دین پدر و مادر خود را به ارث می برند؟ آیا توجه شما را بر نمی انگیزد؟ / ما کودک مسلمان ندارم، ما کودکی داریم که پدر و مادر آنها مسلمان هستند، چرا جامعه پذیرفته که به کودکان ، از کودکی برچسب مسلمان یا مسیحی یا دیندار بزنیم ؟/مهمترین دلیل دینداران برای وجود خدا و درست بودن دین آنها، زیاد بودن تعداد پیروان آنها است و به دیگر عبارت، به جای ارایه دلیل منطقی برای وجود خدا و یا دلیل بر واقعی بودن دین خود، تعداد زیاد پیروان خود را دلیل بر درستی دین خود می دانند. / ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش علم و فن آوری

دیدگاه ها