۷

آب شوردریاچه ارومیه را گل آلود نکنیم ماهیگیران ابهای گل آلود در کمین اند. (به دست خود ایران را تجزیه نکنیم)

akhondnameh.blogspot.com – وقتی ما در باره پادشاهان گذشته ایران صحبت میکنیم یکی از چیزهایی که نقش مهمی در رد یا قبول عملکرد آنها به ذهن ما ایرانیان خطور میکند این است که چقدر آنها در حفظ تمامیت ارضی کشورمان موفق بوده اند و چقدر توانسته اند تا اقوام ایرانی را متحد و درکنار هم نگه دارند . و البته ما همیشه حاکمان را مسؤول این موضوع میدانیم که برداشتی کاملا بجا و به حق نیز می باشد. ولی در هیچ کجای تاریخ سراغ نداریم که مردم ایران با خالی کردن میدان و عدم حمایت از حکومت مرکزی (توجه داشته باشد که اکثر حکومتها خودکامه بودند) باعث جدا شدن و از دست رفتن بخشی از خاک ایران شده باشند.... نمیدانم شاید مردم................ ادامه...
تصویری از taran
ارسال شده توسط taran حدود ۸ سال پیش در بخش
برچسبها :
راي هاي داد شده : taran ariya7 sunrise Dahri Mahshid Bluewave سمک

دیدگاه ها