۶

!در حاشیه دهمی اجلاس خبرگان / مجلس خبرگان رهبری شالوده ولایت فقیه است/ ای ننگ بر دکتر علی شریعتی که چنین مجلسی را بنا نهاد

gomnamian.blogspot.com – کسی که برای اولین بار ایده مجلس خبرگان رهبری را به وجود آورد، دکتر علی شریعتی بود. هر چند شریعتی قبل از انقلاب ایران مرده است ، اما بی شک شریعتی را باید پایه گذار رژیم ولایت فقیه دانست ،/جمهوری اسلامی نمی توانست سلسله شاه شیخی خود را به بدون وجود این حلقه ، شکلی منطقی ببخشد. فراموش نکنیم که مجلس خبرگان وظیفه نظارت بر رهبر و ارگان های زیر نظر رهبر را بر عهده دارد، اما متاسفانه این مجلس به جای نظارت بر رهبر تبدیل به مجیز گوی خامنه ای تبدیل شده است و اعضای آن ، به جای نظارت و بازرسی و کنترل خامنه ای ، خود شریک جنایات آن شده اند. / ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : taran ariya7 sunrise Dahri gomnamian Baker

دیدگاه ها