۶

دریاچه ارومیه، یاد آور شکست همیشگی دولت عثمانی از سپاه شاه عباس بزرگ

fozoolemahaleh.com – در دو سده ۱۶و ۱۷، دولت عثمانی آن چنان یکه تاز و خودکامه بود که شبه جزیره عربستان، خاورمیانه عربی ، مصر، لیبی و حتی الجزایر را در اختیار خود در آورد، در اروپا نیز درحال پیشروی تا مرزهای فرانسه، انگلیس بود، و در شرق نیز در سال ۱۵۹۰ با گرفتن شهرهای تبریز، شیروان، گرجستان و لرستان، در پی آن بود تا ایران را کاملاً به تصرف خود در آورده و یکی از ایالات خود سازد.در چنین شرایطی، شاه عباس جوان در تدارک سپاه و امکانات نظامی بود تا جلو حرکت سپاه عظیم عثمانی قدرت ایستادگی داشته باشد. سرانجام در سال ۱۶۰۲ میلادی، شاه عباس شجاع و پر قدرت، توانست در کمتر از یک سال بخش هایی که در سال ۱۵۹۰ از دست داده بود بازپس گیرد. در سال ۱۶۰۳، سلطان احمد، پادشاه عثمانی سپاه ۱۰۰ هزارنفری خود را روانه تبریز کرد. شاه ایران با جمع آورى نیروهاى خود در حوالى دریاچه ارومیه با او رو برو شد. ادامه...
تصویری از Khabarchin
ارسال شده توسط Khabarchin حدود ۸ سال پیش در بخش فلسفه و تاریخ
راي هاي داد شده : taran ariya7 Dahri ستاره Khabarchin Tux

دیدگاه ها