۷

اسطوره ایرانی جهانی شد

callwithme.ir – بازی گرشاسپ شاید نخستین بازی ایرانی باشد که در سطح جهانی مورد توجه قرار گرفته و شناخته شده است. به گزارش نشریه الکترونیک ترند ، ویژه نامه دیجیتال دانستنیها به تازگی گزارشی از بازتاب تولید این بازی در وب سایتهای تخصصی بازی منتشر کرده است ؛ در این گزارش بازی ایرانی گرشاسپ را ازنگاه وب سایتهای معتبر بازی های گامپیوتری در جهان بررسی شده است. البته طبیعی است این وب سایتها گرشاسپ را نه با معیارهای داخلی بلکه با استانداردهای جهانی ارزیابی می کنند و تعجبی ندارد اگر به جای تعریف و تمجید ، بیشتر از نقاط ضعف این بازی نام برده باشند. با این حال شناخته شدن و پرداختن به یک بازی ایرانی در سطح جهان اتفاق بزرگی است که آن را به فال نیک می گیریم... ادامه...
تصویری از Callwithme
ارسال شده توسط Callwithme حدود ۸ سال پیش در بخش سرگرمی

دیدگاه ها