۵

از قدیم گفته اند "هر که انقلاب میکنه پای لرزش هم می خوابه !"

akhondnameh.blogspot.com – بگذارد اول یک واقعیتی را گفته باشم که بعدا سوء تفاهمی پیش نیاید. ان هم اینکه بعد از گذشت ۳۲ سال از انقلاب، آخر معلوم نشد که " ما انقلاب کردیم یا انقلاب ما را"؟؟؟ ............... خیلی ها معتقد اند که اول ما انقلاب کردیم و بعدش چون کار از دستمان در رفت یا همان درش آوردند انقلاب خودش را جمع و جور کرد و از مردمی که او را کرده بودند انتقام گرفت و در حین انتقام کردشان ................. ادامه...
تصویری از taran
ارسال شده توسط taran حدود ۸ سال پیش در بخش سرگرمی
برچسبها :
راي هاي داد شده : Dahri ariya7 taran iranmelli sunrise

دیدگاه ها