۹

مقام معظم رهبری طی حکمی خود را از طبقه هفتم یک ساختمان پرت کردند.

akhondnameh.blogspot.com – داشتم فکر میکردم اگر یک روزی مقام معظم رهبری بخاطر خطاهای ما مجبور بشوند (زبانم لال) خود کشی بفرمایند. و باز هم زبانم لال این ریخته گران ولایی (ذوب شده گان ولایت) مجبور شوند آنرا در شب نامه هایشان چاب کنند چه خواهند نوشت؟؟؟ چون این هم میهنان عجیب (عزیز) چنان اقا و دار و دستشان را بالا برده اند که حتی مرگ را نیز برای اقا کوچک می شمارند و حتی تصور چنین اتفاقی را نوعی شرک به حساب می اورند. مثلا اگر اقا از روی یک چهار پایه بلغزد و بمرگاید ، خواهند نوشت : "مقام معظم رهبری ادامه...
تصویری از taran
ارسال شده توسط taran ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سرگرمی
راي هاي داد شده : taran ariya7 Dubai sunrise Dahri fozul iranmelli London Khabarchin

دیدگاه ها

تصویری از fozul

fozul حدود ۸ سال پيش گفت:

۰

روایت صحیح طبقه هفت‌صدم است! چون هر بی‌سروپائی می تواند از طبقه هفتم خودرا پرتاب کند!