۸

تبدیل واژه “میمون” به “زیبای” در شعرسعدی شیرازی برای خوش آمدگویی به احمدی نژاد

anjomaneafshan.wordpress.com – دکتر خزعلی: در خبرها آمده بود که نزدیک آرامگاه سعدی، تابلویی تبلیغاتی برای ورود آقای احمدی نژاد نصب کرده و تصویر ایشان را با شعری از سعدی پیشکش کرده بودند! البته و صد البته شعر را هواداران محمود خان دستکاری فرموده بودند! اصل شعر شیخ اجل سعدی شیرازی: ” بخت باز آید از آن در که یکی چون تو درآید روی میمون تو دیدن در دولت بگشاید! “ شعر دستکاری شده: ” بخت باز آید از آن در که یکی چون تو درآید روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید! “ نمی دانم چرا و چگونه و توسط چه کسانی شعر شیخ اجل دستکاری شده است؟ ادامه...
تصویری از Green Freedom
ارسال شده توسط Green Freedom حدود ۸ سال پیش در بخش جامعه

دیدگاه ها