۱۴

اگر حضرت محمد، اشتباها دختر به دنیا می آمد...!

gomnamian.blogspot.com – رنگ رسمی اسلام به جای اینکه سبز باشد، صورتی می شد! / - به جای پنج تن آل عبا، پنج تن آل چادر (!) می داشتیم./ - پیامبر در همان ابتدای جوانی با یک پیرمرد نود ساله پولدار ازدواج می کرد، بعد که آن مرد می مرد و پول ها به پیامبر می رسید، تازه فیلش یاد هندوستان می کرد و دنبال بچه پسرها می افتادند!/- پیامبر بعد از قدرت گرفتن، در سن شصت سالگی با یک پسر بچه هفت ساله (بن نام عایش) ازدواج می کرد./- طبق سنت پیامبر و آیات قران، نگاه داری گربه ثواب بسیار می داشت./- به جای عید قران، عید والنتاین می داشتیم./- بهشت یک مجموعه بزرگ (مال یا پاساژ) بود مملو از فروشگاه های عطر و کفش فروشی و لباس های زنانه./- ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سرگرمی

دیدگاه ها