۱۰

دریاچه ی ارومیه: بیش از هزار کیلومتر مربع کاهش طی سه سال

climatechange.ir – بر اساس محاسبه انجام شده کاهش مساحت دریاچه در طی سه سال گذشته حدود هزار کیلومتر مربع بوده است که از طریق مقایسه ی دو رنگ آبی کمرنگ و پررنگ قابل مشاهده است. بر اساس این تصاویر، مساحت دریاچه ی ارومیه در حال حاضر حدود 3800 کیلومتر مربع است که اگر اختلافی را که گفتم در نظر بگیریم این عدد باید حدود 3500 کیلومتر مربع باشد. اگر خاطرتان باشد پیش از این در نمودارهایی نشان دادم که بر اساس تغییرات فصلی مشاهده شده ارتفاع سطح آب و مساحت دریاچه در طی یکی دو ماه آینده همچنان کاهش خواهد داشت تا اینکه با آغاز بارش های پاییزه ارتفاع سطح آب دوباره افزایش پیدا کند. ادامه...
تصویری از Idalo
ارسال شده توسط Idalo ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش علم و فن آوری

دیدگاه ها