۴

مجاهدین خلق نیز مانند جمهوری اسلامی دنیا را سیاه و سفید می بینند و دچار توهم توطئه هستند

unirani.blogspot.com – به نظر می رسد که مجاهدین خلق نیز مانند جمهوری اسلامی، دنیا را سیاه و سفید می بینند و مردم را به دو دسته تقسیم می کند؛ یا کسانی با آن ها و طرفدار آن ها هستند، و یا دشمن آن ها هستند به صورتی که پنداری کار و زندگی خود را رها کرده اند تا بر علیه آن ها توطئه کنند. توهم توطئه جمهوری اسلامی امر تازه ای نیست و به درازای عمر جمهوری اسلامی سابقه دارد و این از زمانی که خمینی و اطرافیان او فکر می کردند تمام دنیای استکباری بر علیه او بسیج شده و می خواهند که با نیرنگ شیطانی، اسلام را بر اندازند تا زمان کنونی که خامنه ای متوهمانه همه اموری را که با منافع نظام در تضاد می بیند یک دسیسه صهیونیستی می خواند، ادامه دارد. افرادی که دچار توهم توطئه هستند نمی توانند و یا نمی خواهند که مشکلات خود را ببینند و انتقادی بشنوند چون می پندارند که تمام کارهای خودشان درست است و بر حق هستند، پس تمام کسانی که از حق گریزان هستند شب و روز به دنبال دسیسه چینی و توطئه هستند تا به آن ها ضربه وارد کنند. برای مثال خامنه ای و روزینامه نویس او یعنی حسین شریعتمداری، نمی خواهند باور کنند که جنبش اعتراضی مردم ایران در سال ۸۸ برآیند مطالبات بی پاسخ مردم بود که طی سال ها انباشته شده بود و پس از جرقه ای باعث شد که خروش کند، این افراد نمی خواهند باور کنند که در جهان منتقدان تیزبین هستند که ایراد می گیرند تا جو تمامیت خواهی را بشکنند و ایرادها را یادآوری کنند. افراد دارای توهم توطئه واقعبین نیستند و فکر می کنند هر مخالفتی که با‌ آن ها می شود دسیسه و حاصل زد و بندهای مخفی و پشت پرده ای است. شاید هم چون این افراد و گروه ها خود را تاثیرگذار می پندارند و فکر می کنند که عملکرد و فعالیت آن ها به اندازه کافی درست و مهم و پر هیاهو است که خیلی ها را به وحشت بیندازد پس لابد برای همین است که مخالفان زیادی دارند! در جایی توضیح داده ام که در وقایع اخیر انگلیس، آن حکومت مشکلات را در چارچوب مسایل خود بررسی کرد و آن را به وقایع مخفی و غیره تعمیم نداد، چرا که در مملکتی که انتقاد مذموم نباشد توهم توطئه ای در کار نیست. ادامه...
تصویری از Baker
ارسال شده توسط Baker حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : taran ariya7 sunrise iranmelli Baker Mahshid

دیدگاه ها