۶

چین : رتبه اول تولید ماهیان خاویاری! بعدی امارات!

callwithme.ir – درحالی كه به دلیل عمق و شوری بیشتر در حوزه جنوبی دریای خزر، برند لوكس جهانی خاویار در كنار فرش و زعفران متعلق به ایران است اما در پی شرایط نامساعد استحصال و همچنین پیشروی كشورهای دیگر برای عرضه خاویار در بازارهای جهانی هویت خاویار ایرانی رو به فراموشی است كه اگر امسال 500 كیلوگرم از خاویار پرورشی وارد بازارهای جهانی شود میتوان امیدوار بود ایران هم حرفی برای گفتن در بازارخاویار جهانی خواهد داشت! در درحال حاضر چین رتبه اول تولید و پرورش ماهیان خاویاری را دارد و رژیم اشغالگر قدس و امارات و ادامه...
تصویری از Callwithme
ارسال شده توسط Callwithme حدود ۸ سال پیش در بخش اقتصاد
راي هاي داد شده : ariya7 taran Callwithme iranmelli London Bluewave

دیدگاه ها