۱۲

سند ویکی لیکس و تشابه کامل اظهارات سلمان صفوی و تریتا پارسی

iraniansforum.com – سلمان صفوی، برادر رحیم صفوی فرمانده سپاه پاسداران در ملاقات خصوصی به آمریکائیان دقیقا همان چیزی را گفت که تریتا پارسی یک روز قبل به آمریکا میگفت: سپاه پاسداران را در لیست تروریستی نگذارید زیرا همکاری آمریکا با سپاه برای آرام کردن عراق به خطر میافتد. صفوی و پارسی همچنین گفتند که سپاه اکنون نقش عمده ای در ساختار رژیم دارد و تروریست خواندن آن باعث خراب شدن چشم انداز تعامل بین دو کشور خواهد گردیدچند سند تازه و مهم ویکی لیکس مربوط به دیدار سلمان صفوی، برادر رئیس سپاه پاسدان وقت رحیم صفوی با مقامات آمریکائی در لندن در تابستان 2007 منتشر شده است. در یکی از این اسناد، سلمان صفوی روز 16 اگوست 2007 با مقامات آمریکا در سفارت لندن ملاقات کرد و از آنان خواست تا از قرار دادن نام سپاه در لیست گروههای تروریستی خودداری کنند. به گفته صفوی، اینکار باعث میشود تا تلاش های آمریکا برای آرام کردن عراق و همکاری با سپاه در این زمینه شکست بخورد. به گفته صفوی، سپاه بخش مهمی از اقتصاد و ساختار قدرت را در دست دارد و تروریست خواندن آن از طرف آمریکا، راه تعامل بین دو کشور را مسدود میکند.شگفت آنکه دقیقا یک روز قبل، تریتا پارسی در مقاله ای با همین جملات و با همین استدلال از آمریکا میخواست تا نام سپاه پاسداران در لیست تروریستی قرار نگیرد. تشابه استدلالات و جملات این دو با یک دیگر شگفت آور است.جالب اینجاست که سلمان صفوی در این دیدار بطور آشکار بیان کننده نظرات سپاه و رژیم بوده است و تشابه اظهارات و استدلات وی با تریتا پارسی که خود را به دروغ نماینده ایرانیان در آمریکا معرفی میکند سند دیگری از تلاش های وی برای پیشبرد اهداف منطقه ای رژیم ایران و نشانه آشکاری از هماهنگی عمل بین وی با مقامات ایران میباشد. ادامه...
تصویری از Idalo
ارسال شده توسط Idalo ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها