۷

بیانیه مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در خصوص وضعیت دانشجویان در ایران

bayaniye02.blogspot.com – نیروهای لباس شخصی، گارد ویژه نیروی انتظامی به همراه یگان ویژه سپاه پاسداران پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388 با خشونت تمام به خوابگاه های دانشجویی در تهران، اصفهان و شیراز حمله و آنها را تخریب کردند. در نتیجه، 5 دانشجو درتهران، دو دانشجو در اصفهان و دو دانشجو نیز در شیراز کشته شدند. در خوابگاه دانشگاه تهران در حمله روز 24 خرداد 1388، 100 نفر از دانشجویان دستگیر شدند. اما به جای رسیدگی به حمله و کشتار، دادگاه های نظامی در حدود 40 نفر از دانشجویان را که به قوه قضاییه شکایت کرده بودند محاکمه و در اردیبهشت 1390 به حکم هایی از جمله جریمه نقدی، شلاق و حکم های زندان از 3 تا 10 ماه محکوم کردند. از آن پس نیز، چندین دانشجو جان خود را در تظاهرات اعتراضی یا در زندان ها از دست داده اند. صدها دانشجو در سراسر کشور از دانشگاه ها اخراج و از ادامه تحصیل محروم شده اند. ادامه...
تصویری از Bayaniye
ارسال شده توسط Bayaniye حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست

دیدگاه ها