۸

نامه 205 تن از پزشکان ایرانی به بشار اسد ریس‌جمهور سوریه در محکومیت جنایات رخ داده در این کشور

bayaniye02.blogspot.com – اخبار رسیده از کشور سوریه نشان دهنده فاجعه ای است که ریشه در اعتراض و ناخشنودی مردم سوریه به حکومت موروثی شمادارد. استفاده از تسلیحاتی نظیر توپ و تانک در مقابله با مردم بی دفاع ودر پاسخ به خواستهای مشروع ومدنی آنها تنها بدنامی ورسوایی همیشگی برای چنین حکومت ها و اداره کنندگان آن به ارمغان می آورد . آنچه مایه حیرت و تاسف فراوان است این واقعیت مشئوم است که فردی چون شما که تحصیلات خود را در رشته پزشکی به اتمام رسانده‌است و برای نجات جان انسانها قسم خورده است آمر این وقایع جنایت بار باشد. ما اعضای جامعه پزشکی ایران ضمن محکوم کردن کشتار مردم بی دفاع سوریه، از اقدامات خشونت بار و غیر انسانی که به دستور شما درآن کشور انجام می‌شود اعلام انزجار می‌نمائیم. ادامه...
تصویری از Bayaniye
ارسال شده توسط Bayaniye حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست

دیدگاه ها