۷

جشن مهرگان

ragbarb.blogspot.com – مهرگان یکی از کهن‌ترین جشن های ایرانی است که در ستایش و نیایش مهر یا میترا (ایزد روشنایی، پیمان، دوستی و محبت ، و دین و آیین مهری ) برگزار می‌شود. این جشن در دوران پس از اسلام بعد ازنوروز بزرگ­ترین جشن ایرانی است. حال آنکه احتمالا در ایران باستان، هم رده یا برتر از نوروز بوده است.زمان این جشن در روز مهـر از ماه مهر برابر با شانزدهم مهرماه است. عده‌ای این جشن را در روزهای دیگرو از جمله در دهم مهر برگزار می‌کنند. حال آنکه بسیاری از ایران‌شناسان آنرا نادرست میدانند. زمان برگزاری جشن مهرگان در یکم ماه مهر و آغاز فصل پاییز بوده است و این شیوه دستکم تا پایان دوره ی هخامنشی و احتمالاً تا اواخر دوره ی اشکانی نیز دوام داشته است. اما از این زمان و شاید دردوره ساسانی ، جشن مهرگان به مهر روز از مهر ماه یا شانزدهم ماه مهر منتقل می‌شود.و اکنون حدود دو هزار سال است که این جشن به شانزدهمین روز این ماه یا مهر روز از مهرماه در گاه شماری ایرانی منسوب است. اما این زمان در میان اقوام گوناگونی که از تقویم‌های محلی نیز بهره می‌برند، متفاوت است. برای نمونه زمان این جشن در گاهشماری طبری/ تبری و نیز در گاهشماری سنتی یزدگردی زرتشتیان ، فعلاً برابر با حدود نیمهٔ بهمن ماه و در گاهشماری دیلمی برابر با سی‌ام بهمن‌ماه است. ادامه...
تصویری از sunrise
ارسال شده توسط sunrise حدود ۸ سال پیش در بخش فلسفه و تاریخ
راي هاي داد شده : taran sunrise ariya7 iranmelli 13 keshawarz ستاره

دیدگاه ها