۳۴

برنامه شما چیست؟ اصلاح طلبی و ظالم پروری، یا ساختارشکنی و رسیدن به عدالت اجتماعی؟

fozoolemahaleh.com – اصلاح طلبی یعنی اینکه فرد اصلاح طلب زیر سایه ی ولایت فقیه و با عشق فراوان به امام راحلشان، در حالی که دم از آزادی مدنی در چهارچوب قانون اساسی که نویسنده اش اقتصاد را برای خر دانسته، می زند، خواسته یا ناخواسته به عمر رژیم خودکامگی می افزاید. آیا رژیمی همانند حکومت خونخوار حاکم بر ایران قابل اصلاح است که حال ما بیاییم و داد و هوار راه بیاندازیم که باید مشکلات را بررسی کرده، و سرانجام همه چیز را اصلاح کنیم؟ ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها

تصویری از Arash

Arash حدود ۹ سال پيش گفت:

۵
برای رسیدن به آزادی بایستی از اصلاح طلبی و اصلاح طلبان عبور کرد.
تصویری از hamseda

hamseda حدود ۹ سال پيش گفت:

۴
اون چیزی که ایران بهش نیاز داره، رفورم است که با اصلاج طلبی تفاوت دارد.
تصویری از d.agnostic

d.agnostic حدود ۹ سال پيش گفت:

۱
اولین مثبتم در این سایت...
تصویری از rahafree

rahafree حدود ۹ سال پيش گفت:

۱
دوست گرامی، ساختار شکنی واژه ای اشتباه است که بوسیله اندیشمندان(بی مغز) حکومت بر سر زبان ها افتاده است به معنی بر اندازی. ساختار شکنی از واژه deconstraction به معنی باز کردن چیزی برای شناخت آن می آید و بار مثبت دارد نه منفی. ساختار شکنی به معنی در هم شکستن و نابود کردن و سپس بنا کردن بنیادی نو (آنچه که اینجا منظور شما بوده است )، نمی باشد. ممنون از نوشته شما