۸

بازی سرگرم‌کننده که خالق شخصیت آن شما هستید !

imilad.com – شما در ابتدا یک انسان خلق می کنید یعنی با ماوس خود یک شخصیت انسان مانند می کشید و این سایت به این شخصیت جان می دهد و بازی شروع می شود که شما در مراحل مختلف آن باید برای عبور از این مراحل ابزارآلات مختلف خلق و به کمک شخصیتی که خلق کرده اید بشتابید. برای مثال در مراحل ابتدایی از شما می خواهد که به انسانی که نقاشی کردید یک کلید دهید تا صندوق گنج را باز کند در صورتی که کلید را به شکلی غیر از شکل کلید نقاشی کنید آن وسیله خلق شده به اژدهایی تبدیل شده و شخصیت شما را می سوزاند. ادامه...
تصویری از Tux
ارسال شده توسط Tux حدود ۸ سال پیش در بخش سرگرمی
راي هاي داد شده : Dahri ariya7 mobarez_nastooh taran sunrise Tux porandokht didi

دیدگاه ها