۱۲

شناسایی کنید : مزدوری در آمریکا که در جشن مهرگان پرچمهای شیر و خورشید را پاره میکرد

shekarebasiji.com – طبق گزارشی که از طرف شاخه برون مرزی شکار بسیجی بدست ما رسیده است در جشن مهرگانی که در مهرماه 1390 برگزار شده یکی از مزدوران جمهوری اسلامی در سازمان نیپاک که تصویر آن برای ما مخابره شده است پرچم های سه رنگ شیر و خورشید نشان کشورمان را پاره یا میشکسته و در جیب میگذاشته .گروه شکار بسیجی از همه ایرانیان وطن پرست ساکن ایالات متحده میخواهد نام و نام خانوادگی ، آدرس و شماره تلفن و مشخصات بستگان و آشنایان وی در ایران را در اختیار ما قرار داده تا سوابق وی را بررسی و پرونده اش را تکمیل کنیم. ادامه...
تصویری از sommer10
ارسال شده توسط sommer10 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها