۱۱

نسل کشی نژادی فرهنگی آرام بر علیه کردها در ترکیه

iran-vich.blogspot.com – در طول هشتاد سال گذشته رژیم نژاد پرست ترکیه علیه ملت کرد مرتکب جنایت نسل کشی شده است . برای سرکوب شورش درسیم در سال ۱۹۳۷ رژیم ترکیه از گاز های شیمیایی استفادۀ وسیع نمود و نیز با بمباران هوایی و توپخانه موجب مرگ هزارن انسان بی گناه از جمله زنان و کودکان درسیم و روستاهای درسیم شد ، تمامی روستاها تخلیه شدند و یا اهالی آنها قتل وعام شدند ، به گفتۀ یک نویسنده و مشاهده گر اروپایی تخریب درسیم آنقدر وسیع بود که صدای فرشتگان را هم برانگیخت.قتل و عام وسیع مردم در جریان شورش درسیم و شورش شیخ سعید و دیگر شورش های کردستان شمالی نشان میدهد که ترکیه مرتکب بند ۱ مادۀ ۲ موافقت نامۀ عدم نسل کشی سال ۱۹۸۴ شده است .ارتش ترکیه در جریان سرکوب جنبش کرد در ترکیه مرتکب جنایات فراوانی شده است از جمله ارتش ترکیه با هیلیکوپتر و ماشینهای زره پوش ناگهان اطراف یک روستا یا یک دهکدۀ کرد نشین را محاصره می کردند ، تمامی اهالی روستا اعم از زن مرد و کوچک و بزرگ را در میدان دهکده جمع می کردند ، زنان را ناچار می کردند در برابر چشمان مردانشان کاملاً لخت شوند ، مردان را نیز ناچار می کردند که کاملاً لخت شوند ، سپس ریسمانی به آلت تناسلی مردان می بستند و سر دیگر ریسمان را به دست زنان می دادند و آنها را ناچار می کردند که با کشیدن ریسمان مردان را دنبال خود بکشند ، این شکنجه ها آنقدر وحشیانه بود که بسیاری از این مردان در جریان این شکنجه ها جان می دادند و یا برای همیشه عقیم می شدند ، همچنین لخت کردن زنان و مردان در جامعۀ بسیار سنتی و پایبند به اصول اسلامی و عرفی کردستان باعث ایجاد صدمات روحی و روانی فراوانی می شد چنانچه بعضی از این زنان ومردان برای رهایی از چنین وضعی ناچار به خود کشی می شدند .بنابراین در این صحنه ها می توان بند های ۲و ۳ و ۴ مادۀ ۲ معاهدۀ عدم نسل کشی را یافت ، آیا بستن ریسمان به آلت تناسلی مردان به غیر از واردن کردن صدمات روحی باعث عقیم شدن آنها هم نمی شود ؟!همچنین گزارشات زیادی وجود دارد که حاکی از گم شدن ، دزدیدن و یا به اجبار گرفتن کودکان کرد می باشد به طوری که این کودکان هرگز پیدا نشدند و هیچ گونه گزارشی از سرنوشت آنها داده نشده است .(بند 5)ایجاد محدودیت های شدید برای زبان ، ادبیات و لباس چندین هزارسالۀ کردها در کردستان ترکیه ، انکار ملتی به نام کرد و نام نهادن آنها به نام ترک کوهی در تمام اسناد و مدارک ترکیۀ نوین! ، جریمۀ نقدی و شلاق زدن کسانی که به زبان مادری خود (کردی ) حرف می زدند و یا لباس ملی خود را می پوشیدند ، تخریب صدها روستا و شهرک کردنشین و قتل و عام و انتقال اجباری آنها به مناطقی دور از زادگاه خود ، تخریب همۀ نمادهای فرهنگی و تمدن کردها در کردستان ، عدم توسعۀ اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و بهداشتی در کلیۀ مناطق کرد نشین ، حذف همۀ نامهای کردی و جایگزین کردن نامهای ترکی به جای نامهای اصیل کردی، توهین و تحقیر کردها توسط مأمورین ترکیه ، ایجاد فضای رعب و وحشت حتی در محفوظ .. ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها