۶

بیانیه فعالان فرهنگی و اجتماعی آذربایجان و حامیان آن در اعتراض به دستگیری فرانک فرید

bayaniye02.blogspot.com – طی سی سالی که فرانک در عرصههای مختلف اجتماعی- فرهنگی حضور داشته، هیچگاه در دام تندرویهای کاذب اسیر نشده که این مسئله برمیگردد به روحیهی فرهنگدوست وی و همین علاقه‌مندی به مقولات فرهنگی بالاخص فرهنگ آذربایجان و تلاش در جهت اشاعهی آن، باعث شده که او شخصیتی بسیار محترم در بین همهی فعالین آذربایجانی اعم از اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باشد. ادامه...
تصویری از Bayaniye
ارسال شده توسط Bayaniye حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : Dahri ستاره mobarez_nastooh taran Bayaniye porandokht

دیدگاه ها