۹

چرا بسياري از ايراني ها شاد نیستند؟

my.gooya.com – چرا بسياري از ايراني ها شاد نیستند؟ جامعه‌شناسان و صاحب نظران امور اجتماعی عوامل گوناگونی را برای نبود شادی در جامعه كنوني ايران بر میشمارند. این عوامل را میتوان به دو گروه تقسیم کرد هر چند که هر دو بر همدیگر تاثیر میگذراند و خط قرمزی میان آنان نیست: اول:عوامل فرهنگی و اید یولوژیک حاکم بر جامعه ایران دوم: عوامل اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی امان‌الله قرايي جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در ایران در گفتگویی با روزنامه «ملت ما» به نقش عوامل فرهنگی و اید یولوژیک تاکید دارد و این باور است که "سيستم كنوني حاكم بر جامعه تمايلي به نهادينه كردن شادي در بين مردم ندارد، تمام عناصر فرهنگي موجود عليه شادي است و جامعه ايران رنگ غم‌واندوه نهادينه شده است". وی اضافه میکند که محدوديت‌ها و حتي رواج فرهنگ غم و اندوه در جامعه به مردم و به‌ويژه جوانان تحميل میشود." از سوی دیگر مصطفي اقليما، رئيس انجمن مددكاري ايران عوامل اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی را بر میشمارد و از جمله اشاره میکند که "فشار اقتصادي در جامعه كنوني ايران بيداد مي‌كند، كمر مردم زير بار تورم خم شده، خانواده‌ها مجبورند براي امرارمعاش ساعت‌هاي طولاني را بيرون از خانه بگذرانند د، تمام اين عوامل و عوامل ديگري از جمله عدم اجراي قوانين و ضوابط در جامعه، تفسير و برداشت‌هاي سليقه‌اي از قانون باعث شده تا مردم ايران به مر... ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 حدود ۸ سال پیش در بخش جامعه

دیدگاه ها