۶

خامنه ای : " رهبری همیشه مراعات گروه های سیاسی را میکنند." /// خدایا ! در این سرزمین چه خبر است ؟

akhondnameh.blogspot.com – خدایا ! در این سرزمین ما چه خبر است. هیچ کس سر جایش نیست. هر کسی در هر شغل و مقامی که هست به وظایف خود آگاه نیست و بارها اتفاق افتاده که مسولین ما انجام وظایف خود را از دیگران انتظار داشته اند و همیشه طوری وانمود میکنند که از همه چیز بیخبر بوده و این دیگران هستند که کارشان را به درستی انجام نداده اند. مثلا، در تلویزیون و جراید نماینده گان مجلس از کمبود و نقص قانون در جامعه گله میکنند، پلیس خواستار برخورد با ارازل و اوباش میشود. آخوندها از کم کاری روحانیون در بخش های فرهنگی گله دارند، وزیر آموزش و پرورش از عدم استخدام ............. ادامه...
تصویری از taran
ارسال شده توسط taran حدود ۸ سال پیش در بخش سرگرمی
راي هاي داد شده : Dahri ستاره ariya7 taran iranmelli porandokht

دیدگاه ها