۴

بیانیه جبهۀ مشارکت ایران اسلامی در همراهی با پیشنهاد شورای هماهنگی راه سبز امید

bayaniye02.blogspot.com – دو سال پس از تقلب بزرگ سال 88، هنوز ارادۀ کافی و لازم در حاکمیت دیده نمی شود که خواستار تلطیف فضای سیاسی و تضمین حداقلهای یک انتخابات آزاد و عادلانه باشد و در حالی که به نظر می رسد تنها راه نجات کشور از بحرانهای فراگیر و روبه رشد داخلی و خارجی، برگزاری یک انتخابات آزاد و سپردن امور به دست منتخبین واقعی ملت باشد، شاهد تداوم سیاستهای کودتائی دو سال گذشته و حتی در مواردی تشدید آنها هستیم. شرایط حداقلی اعلام شده برای یک انتخابات قابل مشارکت از سوی مردم توسط جناب آقای خاتمی در حقیقت گشودن راهی پیش پای حاکمیت برای اصلاح سیاستها و آشتی با ملت و پیشنهادی به مردم برای گذشت و مسئولیت پذیری بیشتر و بهره گیری از فرصت انتخابات آیندۀ مجلس برای احیای ظرفیتهای ملی بود که با واکنش مثبت حاکمیت روبرو نشد و اینک ما در استانۀ برگزاری این انتخابات، متاسفانه با شرایطی روبرو هستیم که تداوم آن باعث برگزاری صرفاً صورتی از انتخابات خواهد شد که بی تردید بارخاطر کشور و نظام خواهد گشت. ادامه...
تصویری از Bayaniye
ارسال شده توسط Bayaniye حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : Dahri iranmelli Bayaniye porandokht

دیدگاه ها