۱۰

ایرانیان از نگاه بیگانگان(هرودوت)

javidiran.wordpress.com – هرودوت درباره اخلاق و آداب و رسوم ایرانیان می گوید: از 5 سالگی تا 20 سالگی،به فرزندان خود جز سه چیز نمی آموزند:اسب سواری،تیر اندازی،راستگویی… آنچه که از عمل آن ممنوع اند نباید در سخن ایشان نیز به زبان آورده شود.عقیده بر آن است که دروغ ننگین ترین عمل است؛پس از آن وامداری می آید… و نیز این خصلت را در ایرانیان می ستایم که هیچ پارسی نمی تواند در مقابل ارتکاب یک گناه،خدمتگزار خود را چنان مجازات کند که قابل جبران نباشد،حتی شاه هم نمی تواند با بک گناه کسی را محکوم به مرگ کند.خطاهایی را که از کسی سر زده با خدمتهایی که کرده است می سنجند، و آن زمان مجازات را مایه عبرت قرار می دهند که خطاها بر خدمتها فزونی داشته باشد.شایستگی مرد در نزد ایشان،پس از ابراز شجاعت در جنگ،در این است که بتواند فرزندان بیشتری بیاورد؛برای کسانی که فرزندان بیشتر می آورند،شاه سالانه جوایزی می فرستد… پارسیان چنان معتقدند که هیچ کس پدر و مادر خود را نکشته است،و در تمام حالاتی که تاکنون ظاهر امر چنین جنایتی را نشان می داده،تحقیق نشان داده است که پسر دروغی یا حرامزاده بوده است؛چه بنا بر گفته ایشان،این را نمیتوان پذیرفت که پدران و مادران واقعی به دست فرزندانشان کشته شوند. بزرگترین جشن آنان در زادروز هر کس می باشد و با تهیه و صرف طعامی خاص آن روز را گرامی می دارند.پارسیان توانگر در زادروز خود گاو نر،اسب،شتر یا الاغی را کباب کرده و جلو مهمان می برند ولی تنگدستان از حیوانات کوچکتر استفاده می کنند.خوراک اصلی آنان اندک و مختصر اما تنقلات گوناگون بر سر سفره می گذارند.ایشان علاقه فراوان به شراب دارند.احدی مجاز نیست در جلو دیگران استفراغ یا قضای حاجت کند. وقتی بخواهند در مورد کار مهمی تصمیم بگیرند موضوع را در حین مستی مطرح می سازند و روز دیگر میزبانی که موضوع در خانه او مطرح شده بود تصمیم مزبور را وقتی که ایشان هشیارند باز در میان می گذارد؛اگر تایید شود به مرحله اجرا در می آید وگرنه چشم می پوشند.همچنین هرچه را در هشیاری تصمیم گرفته باشند در حال مستی تجدید نظر می کنند. هنگامی که دو نفر در یک کوچه بهم می رسند از طرز برخورد و سلام ایشان معلوم میشود که از یک طبقه اند یا خیر.برترها گونه می بوسند و طبقات پایین تعظیم میکنند.ایشان به هموطنان خویش بیش از سایر مردم احترام میگذارند و سپس همسایه دور و به همین روال هر چه وطن طرف دورتر باشد نسبت به او قدر و احترام کمتری می گذارند.ایرانیان خود را از تمام مردم دنیا برتر می شمارند. آنها به آب روان حرمتی خاص می گذارند و هیچکس در آب جاری تف نمی اندازد یا قضای حاجت نمیکند و حتی دست خود را در آب روان نمی شویند و دیگران را از این کار منع می کنند.رسم دیگر که خود نیز از آن غافل هستند این است که تمام اسامی خاص فارسی که دال بر فر و جلال است با علامت سیگمای یونانی به سین ختم میشود. (کتاب 1 ، 136-138) در مورد رسوم و عادات ایرانیان،این است آنچه می دانم:مجسمه های خدایان و معابد و محرابها ازان چیزها است که آنان عادت به ساختن آنها ندارند؛و حتی ملتهایی که چنین می سازند متهم به دیوانگی متهم می کنند؛و این به نظرم،از آن جهت است که اینان مانند یونانیان،هرگز برای خدایان طبیعت بشری قثائل نبودند ادامه...
تصویری از iran00
ارسال شده توسط iran00 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش فلسفه و تاریخ

دیدگاه ها